Söjtöri Deák Ferenc

Általános Iskola

EFOP-1.3.9-17-2017-00039 projekt

A kedvezményezett neve: Zalaegerszegi Tankerületi Központ A projekt címe: „Iskola és civil szervezet együttműködése a söjtöri gyermekekért” A szerződött támogatás összege: 72 404 910 Ft A támogatás mértéke: 100 % A projekt befejezési dátuma: 2020.12.31. A projekt azonosító száma: EFOP - 1.3.9-17-2017-00039

Home

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy iskolánk napközis-tábort szervez.

A tábor várható időpontja: 2020. június 29. – július 03.

A tábor helyszíne: Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola

A jelentkezés határideje: 2020. május 21. este 20 óra (Fontos a szűkös határidő betartása!)

A jelentkezés módja: jelzés a tanuló osztályfőnökének

Várjuk jelentkezéseiket!

Üdvözlettel: Tánczosné Blaskovics Erika

intézményvezető

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
• nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy
• állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola .
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első/második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére(a kísérő levélben utalunk rá, hogy itt az iskolára vonatkozóan kell megfogalmazni a szöveget. Amennyiben mindkét szakasz igaz, akkor az első szakaszhoz pontosan meg kell fogalmazni, hogy milyen tagozat (sport, emelt szintű művészet, nemzetiségi) választására van lehetőség.)

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség(iskola ezt személyre szabhatja, de erre vonatkozóan a kiküldendő levélben azért küldhetünk ajánlást)

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Tisztelt Szülők! TÁJÉKOZTATÓ 5. 2020. március 20.

Érzékeljük, hogy milyen nehéz az átállás az otthoni tanulásra:
Ezért szeretnénk egy kis segítséget nyújtani a következőkkel:

Tájékoztató a KRÉTA házi feladatok megtalálásáról:
A lépések:
1. Be kell jelentkezni a tanulói jelszóval a KRÉTA rendszerbe!
2. Kattintás az ÓRAREND fülre a felső sorban
3. Kattintás a HÁZIKÓRA (kiválasztott tantárgynál)
4. Kattintás a HÁZI FELADAT fülre (bal oldalon)
5. A feladat elolvasása, megoldása
6. Amennyiben a tanár kéri válasz küldése: ÚJ HOZZÁSZÓLÁS fül jobb oldalon fent.Kattintás.
7. Válasz írása
8. MENTÉS fül kattintás

KRÉTA ÜZENETEK fül használati útmutatója:

A felső sorban a KRÉTÁBAN találnak egy ÜZENETEK nevű fület. Erre kattintva az e- ügyintézés felületére jutnak. Ez egy levelező rendszer. A tanár itt is üzenhet. Ha üzent, a jobb felső sarokban lévő borítékon látható piros szám jelzi. Sajnos a rendszer nagyon lassú, nem biztos, hogy ez a rész elérhető. Kérjük figyeljék és próbálgassák! Itt is mentek már ki próbaüzenetek!

Előfordulhat, hogy a tanár más módon is kér majd feladat visszaküldést! Ennek rendszere folyamatosan alakul majd ki! Ez egy tanulási időszak. Már történtek próbálkozások! Türelmüket kérjük!

Tisztelt Szülők! TÁJÉKOZTATÓ 04. 2020. március 18.
A tantestület az elmúlt napokban kidolgozta a digitális tanrend bevezetésének módját.
Tájékoztatjuk ismét Önöket, hogy az otthoni tanulás alapja a KRÉTA rendszer lesz.
A tanulóknak kötelező KRÉTA rendszert minden nap megnyitni, és az ott kapott feladatokat megoldani!
A tanulás legegyszerűbb módja, ha a tanuló a házi feladat fül alatt, vagy még egyszerűbben, a tanórára kattintva (melyen házikót lát), elvégzi az ott olvasottakat. Az itt leírtakat a szaktanár fogalmazza meg. Itt olvashat arról is a tanuló, ha KRÉTA ÜZENETET kap - ezt a jobb sarokban lévő piros számból is láthatja. Itt is értelemszerűen kell követni a szaktanár utasításait!
Kérjük támogassák, ebben a nehéz és önfegyelmet igénylő munkában, gyermekeiket! Kérdéseiket a tanulók zárt osztálycsoportjaiban vagy a KRÉTA felületén a szaktanárnak tegyék meg! Köszönjük!
Együttműködésüket köszönjük!

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Mint tudják, mint tudjátok, az iskola munkarendjében határozatlan ideig változás történt. Ahhoz, hogy a tanévet be tudjuk fejezni és ne kelljen évet ismételni, egy más munkarendre kell átállni. Ehhez elengedhetetlen a közös kapcsolattartás.

Kérünk mindenkit, hogy felelősséggel álljon a feladathoz.

Az iskola tanárai facebook osztálycsoportok formájában tartják a kapcsolatot veletek.

Az otthoni tanulás a KRÉTA rendszeren keresztül történik.

Ennek követése mindenki számára KÖTELEZŐ.

A tanár minden nap a tanórákra kattintva a házi feladat fülön jelzi az otthoni feladatokat. Itt ad meg majd a tananyaghoz kapcsolódó hivatkozásokat, linkeket, videókat – melyek segítik majd a tanulást. Ha a tanár power point bemutatót, word dokumentumot, pdf dokumentuomot szeretne eljuttatni a tanulókhoz, akkor azt KRÉTA ÜZENET formájában teheti meg. Erre a tanuló válaszolni is tud KRÉTA ÜZENET formájában.

Az értékelés kéthetente történik:

  • a tanár két hét után kérdőív formájú dolgozatot küld ki a tanulónak a KRÉTÁBAN, amit vissza kell küldeni a KRÉTÁBAN a tanárnak
  • vagy már a két hetes ciklusban kér a tanár visszaküldendő feladatot vagy az e-mail címére, vagy a megadott helyre

A jobb megoldást majd a tapasztalat mutatja meg!

Az első két hetes ciklus: március 23-ától indul. Az első értékelés ideje legkésőbb a március 30-ai hét vége (április 03).

Kérjük, jelezze bármilyen formában, ha a KRÉTA rendszerbe nem tud belépni.

Most nagyon lassú a rendszer, az országos frissítés folyamatban van. Türelmüket kérjük!

A pedagógusok már a mai naptól töltik a KRÉTÁT és feladatokat is adnak meg. Kérjük, ezeket a tanulók nagy önfegyelemmel végezzék már most, hiszen ez a tananyag is része lesz az első értékelésnek!

A feladott feladatokat (például a munkafüzetekben), természetesen a veszélyhelyzet elmúltával, személyesen is ellenőrizni fogják a pedagógusok – ha máskor nem: jövő tanév elején.

Kérjük továbbá, hogy minden tanuló hozzon létre g-mail címet. A címet az osztályfőnökök, fogják begyűjteni a facebook csoportok segítségével.

Mindenkinek jó tanulást és jó egészséget kívánunk! Vigyázzatok magatokra!

Söjtör, 2020. március 17. Üdvözlettel: Tánczosné Blaskovics Erika intézményvezető

E-napló

Aktuális

Programok
KAFFEE projekt - Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet és projekt tájékoztató

Letöltés itt

Határtalanul!


Határtalanul! 2017
Felvidék


Határtalanul! 2018
"Muravidék és Muraköz gyöngyszemei"


Téli szünet- visszaszámlálás

Olvasmányok

Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk
Gárdonyi Géza:
Egri csillagok

Jókai Mór:
A nagyenyedi két fűzfa

Mikszáth Kálmán:
Szent Péter esernyője

Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig

Tamási Áron:
Ábel a rengetegben

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Információk a koronavírusról!
COVID  fertőzöttek száma intézményünkben:
0 fő


A nevelési-oktatási intézmények minimális felszereléséről szóló jegyzékek:

https://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=314#DocumentBrowse

https://www.oktatas.hu/kozneveles/az_oktatasert_felelos_miniszter_altal_jovahagyott_felszerelesjegyzek